“WE MUST DECOLONIZE OUR MINDS, RENAME AND REDEFINE OURSELVES” – MAX ROACHOver Ons


Dutch Moroccans United heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van Nederlandse Marokkanen. Wij zien het dekoloniseren van onze minds als het startpunt van onze emancipatie. Wij willen onszelf ontdoen van alle frames en definities die decennia lang op ons zijn toegepast. De Stichting is een burgerinitiatief en bestaat uit een mix van leeftijden en expertises. Jongerenwerkers, activisten, bestuurskundigen, sociale wetenschappers en historici hebben hun krachten gebundeld. De Stichting stelt zich ten doel om te werken aan het creëren van een voorhoede door middel van identiteitsversterking, empowerment en het bestrijden van stigmatiserende beeldvorming over Nederlandse Marokkanen. Wij geloven in eigen kracht, talent en middelen. Door krachtenbundeling en bottom-up veranderingen, geloven wij in positieve en duurzame veranderingen. Wij willen een landelijke beweging op gang brengen waar initiatieven tot stand komen die een tegengeluid gaan laten horen in media en in maatschappelijke debatten.Onze Missie


De Marokkaanse gemeenschap is geen homogene gemeenschap en kenmerkt zich door grote verschillen in sociaal economische klasse, opleidingsniveau, leefwijze, politieke oriëntatie, en mate van emancipatie. De vier constanten zijn het islamitische geloof, de (grotendeels) Amazigh afkomst de migratiegeschiedenis van de ouders (gastarbeiders), en een koloniaal verleden (Franse bezetters). Door deze grote verschillen, de gevolgen van de migratiegeschiedenis en het koloniale verleden op de mindset van Marokkanen lukt het maar moeizaam om een eenheid en vuist te vormen wanneer de Marokkaanse gemeenschap onderwerp is van politieke en media aanvallen. Daar Wil Dutch Moroccans United verandering in brengen door te werken aan het versterken van eigen kader, meer bewustwording, meer kennis van de eigen geschiedenis en het ontwikkelen van tools om om te gaan met de maatschappelijke en politieke weerstand en de stigmatiserende beeldvorming.Onze Activiteiten


Dutch-Moroccans United gelooft in de eigen kracht van de gemeenschap. Wij geloven dat de gemeenschap alles in huis heeft om het doel te bereiken. Om de eigen slagkracht te versterken willen wij focussen op de volgende punten:Coming soon: online tv talkshow

Contact


Interesse om ook een bijdrage te leveren? Neem contact met ons op!
info@dutchmoroccans.nl