“WE MUST DECOLONIZE OUR MINDS, RENAME AND REDEFINE OURSELVES” – MAX ROACHCreëren van een landelijke expertgroep op diverse thema’s


We are here

Het is opvallend dat in de huidige debatten en televisie programma’s Marokkaanse Nederlanders stelselmatig in de rol van moslim of spreekbuis van een groep worden neergezet en zelden worden uitgenodigd om te spreken over andere thema’s zoals sport, wetenschap, economie, het milieu etc.

Terwijl het inmiddels barst van de talenten in vrijwel elke beroepsgroep, studie en bedrijf. Wij willen daarom een expert groep creëren van mensen die met kennis en kunde over diverse onderwerpen kunnen spreken. Onze huidige expert groep bestaat uit een psychotrauma therapeut, een historicus, een antropologe, juristen, gezinscoaches, jongerenwerkers, leerkrachten, ondernemers en kunstenaars. We willen deze groep uitbreiden en de aanwezige kennis benutten door deelname aan debatten en onze experts via onze eigen online kanalen een podium bieden.Identiteitsversterking


Proud to be Moroccan

Een boom zonder stevige wortels waait snel om. Wij willen alle bomen stevige wortels geven. Het ontbreekt de nieuwe generaties Marokkaanse Nederlanders aan kennis over de geschiedenis van hun land waaronder de invloed van het koloniale verleden en het neo kolonialisme op het denken en op de eigen grondhouding. Om daar verandering in aan te brengen gaan wij naast kennisoverdacht en bewustwording, focussen op het aspect identiteit en alle elementen die bijdragen aan een sterke identiteit zoals het promoten van rolmodellen uit onze geschiedenis die van betekenis zijn geweest voor het cultureel erfgoed en de bevrijding van Marokko uit de koloniale greep. Ook huidige rolmodellen zullen regelmatig zichtbaar worden gemaakt.Bewustwording over onderdrukkingsmechanismen


By Any means Necessary

Onderdrukking kent vele vormen. Van expliciet tot subtiel. Het is helaas een gegeven dat het maatschappelijk klimaat in Nederland de afgelopen jaren enorm is verschoven richting verrechtsing en verharding waardoor grote groepen minderheden in de verdrukking zijn geraakt en naast institutioneel racisme ook verbaal of fysiek geweld ervaren. Marokkaanse Nederlanders zijn tegenwoordig gereduceerd tot criminelen, jihadisten of terroristen. Andere smaken zijn er niet lijkt het. Dit is uiteraard verre van de werkelijkheid. Naast systematische onderdrukking door instituties werkt de mainstream media hard mee aan het vestigen van dit beeld. Het werken aan bewustwording over machtssystemen en onderdrukkingsmechanismen maakt onderdeel uit van onze educatieve activiteiten. Daarnaast leren wij met name jongeren hoe zij deze onderdrukkingsvormen kunnen herkennen, counteren en tegengaan.Investeren in empowerment en weerbaarheid van jongeren


Yes We can!

Jongeren worden in een toenemend racistisch klimaat met veel mediageweld en een stortvloed aan stereotyperingen grootgebracht met het gevoel onwenselijk te zijn en minderwaardig. Als daarbij een zwakke sociaal economische positie, armoede en een onderbroken onderwijs loopbaan bij opgeteld worden dan is het pad richting criminaliteit snel bewandeld. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken en jongeren de tools aanreiken om hun toekomst op eigen kracht vorm te geven. Wij werken aan weerbaarheid ,zelfvertrouwen en het geloof in eigen kracht en kunnen. Daarnaast laten wij de perspectieven zien die jongeren ondanks een moeizame start nog steeds hebben.Kennisoverdracht over de geschiedenis van Marokko en onze migratiegeschiedenis


If you don’t know who you are you don’t know where you’re going

Kennis is macht. Jongeren met kennis over de geschiedenis van het land van herkomst van hun ouders zullen beter geworteld raken waar ook ter wereld en zullen zich minder onzeker voelen over hun roots. De migratieschiedenis van onze ouders heeft impact op ons en onze kinderen. Het begrijpen waarom wij hier wonen en wat onze ouders hierheen heeft gebracht maar vooral wat hun concrete bijdrage was aan deze samenleving zal bijdragen aan ons burgerschap en onze positionering in deze samenleving. Intergenerationele trauma’s kunnen daarnaast inzichtelijk worden gemaakt en er kan gewerkt worden aan heling. Met kennis van de gebeurtenissen uit het verleden en de bijdragen van de eigen cultuur en islamitische wetenschap aan de westerse geschiedenis staan we sterker.Kennisoverdracht over mensenrechten


Know your rights

Bij weerbaarheid en bewustwording is kennis van de basis mensenrechten essentieel. Om die reden organiseren wij voorlichtingsdagen, lezingen en thema bijeenkomsten over het thema mensenrechten in Europa maar ook in Marokko. Daarnaast willen wij jongeren stimuleren om kennis op te doen over hun rechten in Nederland en over wat zij kunnen doen tegen bijvoorbeeld onrechtmatige politiecontroles.Dekoloniseringstrainingen


Free your mind

Elk lid van DMU heeft een training Decolonise the mind gevolgd. Het idee is dat zij vervolgens weer nieuwe leden kunnen gaan trainen. Een regelmatig terugkerende training gericht op bewustwording van de koloniale invloed op ons denken en handelen en het aanleren van technieken om zich weerbaar te maken tegen diverse vormen van onderdrukking.Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan emancipatie


Emancipate yourselves

DMU streeft naar minstens één event per jaar waarbij een thema aan de orde komt dat leeft binnen de gemeenschap. Zoals positieverbetering langs economische en politieke lijnen, Islam en emancipatie, de impact van de migratiegeschiedenis op ons en onze kinderen, stimuleren van kunst en cultuurpodia voor jongeren, het doorbreken van de neerwaartse spiraal van criminaliteit onder de jeugd etc.Dialoog en debat over actuele thema’s


Organise and sharpen your vision

Soms houdt een gebeurtenis de gemoederen bezig. Dan ontstaat de behoefte aan het uitwisselen van gedachten. DMU wil dan het debat faciliteren en deskundigen uitnodigen om hun visie te geven en mensen de ruimte geven om hun emoties en gedachten te uiten en een eigen mening te vormen.Online Media Platform


Deframing and debunking the lies

DMU ziet het maken van Online TV als een belangrijke pijler. Er is een enorme behoefte aan een tegengeluid richting de Nederlandse programma’s waar racisme genormaliseerd wordt en waar het geluid van multicultureel Nederland nauwelijks aan bod komt. Het zijn steeds the usual suspects die aan het woord komen en die het witte mainstream discours ondersteunen. Terwijl Nederland barst van de talenten, deskundigen en hoog opgeleide mensen met een migratieachtergrond zien wij hier niets van terug in de concepten, presentatoren, debatten en rubrieken. Daar wil DMU verandering in brengen met een verfrissend nieuw programma met ruimte voor verdieping, het aantonen van de frames en het unframen van topics, talentvolle jongeren, talkshows en entertainment. DMU zal hierin samenwerken met andere online TV kanalen.
Coming soon: online tv talkshow

Contact


Interesse om ook een bijdrage te leveren? Neem contact met ons op!
info@dutchmoroccans.nl